Oferta przedszkola

Super User
Odsłony: 2146

WIZJA PRZEDSZKOLA TO:

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania  świata. Otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

MISJA PRZEDSZKOLA

,, KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Misją przedszkola jest mądrze wychowywać, wspomagać rozwój i edukację wychowanków, rozwijać ich talenty w bezpiecznych i przyjaznych warunkach  na miarę  ich możliwości rozwojowych.


Metody aktywizujące stosowane w przedszkolu:

•    metoda nauki matematyki E. Gruszczyk – Kulczyńskiej
•    metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona
•    metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
•    metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
•    metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
•    metoda D. Dziamskiej ,, Edukacja przez ruch”
•    metoda gimnastyki A. i M. Kniessów
•    metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i Labana
•    metoda opowieści ruchowej J.C. Thulina
•    metoda dramy
•    bajkoterapia
•    metoda aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss
•    metoda twórczego myślenia – burza mózgów
•    metoda aktywnego opisu
•    metoda projektu
•    studium przypadku
•    śnieżna kula
•    drzewo decyzyjne
•    portfolio/ teczka z dokumentami/
 
Przedszkole współpracuje z:

•    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – badania przesiewowe dzieci, konsultacje specjalistów na terenie przedszkola,
•    rodzicami – organizując uroczystości, zajęcia otwarte, wycieczki, warsztaty,
•    szkołami podstawowymi nr 4 i nr 1 oraz innymi przedszkolami  – uczestnicząc we wspólnych uroczystościach, zajęciach, zwiedzając szkołę,

 

•    włączanie się w organizowanie przedsięwzięć  kulturalnych, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym,
•    mediami – prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach,
•    Miejską Biblioteką Publiczną – cykliczne spotkania i zajęcia na terenie biblioteki oraz przedszkola,
•    Bialskie Centrum Kultury – udział w organizowanych konkursach, wystawach, teatrach,
•    Komendą Miejską Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej – spotkania, pogadanki min. na temat bezpieczeństwa,
•    biurem turystycznym MARIO PRESTO – wspólne organizowanie wycieczek i wyjazdów m.in. dwudniowego ,, Zielonego przedszkola”

•  Muzeum Południowego Podlasia

Przedszkole organizuje wiele spacerów, wycieczek na terenie miasta.                            

Tradycje przedszkolne:

Przedszkole ma już własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:

Ma też swoje logo i kalendarz imprez i wydarzeń:

•    Dzień chłopaka,
•    Światowy Dzień Uśmiechu ,
•    Dzień Edukacji Narodowej,
•    Pasowanie na przedszkolaka,
•    Dzień postaci z bajek,
•    Dzień pluszowego misia,
•    Andrzejkowe wróżby,
•    Spotkanie z Mikołajem,
•    Jasełka i spotkanie wigilijne,
•    Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
•    Bal karnawałowy,
•    Walentynki,
•    Dzień Kobiet,
•    Dzień Ziemi ,
•    Światowy dzień Ziemi,
•    Dzień Flagi,
•    Dzień Strażaka,
•    Olimpiada Przedszkolaka,
•    Dzień Rodziny, Dzień Matki i Ojca,
•    Międzynarodowy Dzień Dziecka, 
•    Zielone Przedszkole,
•    Pożegnanie 6- latków.

Kategoria: