Super User
Kategoria:

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania świata.

Otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania twórcze  i zdrowy tryb życia. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją przedszkola jest mądrze wychowywać, wspomagać rozwój i edukację wychowanków, rozwijać ich talenty w bezpiecznych i przyjaznych warunkach  na miarę  ich możliwości rozwojowych, dlatego też :

 

 1. Naszym najważniejszym zadaniem jest stwarzać naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju i przygotować je do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami,
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 3. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości,
 4. Integrujemy oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola, umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w działalności placówki,
 5. Organizujemy zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka,
 6. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, uczymy postępowania według norm moralnych i etycznych,
 7. Rozbudzamy uczucia patriotyczne, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej,
 8. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, i najbliższym środowiskiem,
 9. Zapewniamy optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,
 10. Nasze działania wychowawczo – dydaktyczne opieramy na sprawdzonych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 11. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby,
 12. Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.