Super User

W roku szkolnym 2019/2019 w naszym przedszkolu odbędzie się wiele uroczystości. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI

w roku szkolnym 2018/2019

 

Miesiąc

Uroczystość

Zadanie edukacyjne

 

Uwagi

Wrzesień

23.09.

Pierwszy dzień astronomicznej jesieni

- kształtowanie wrażliwości na

piękno świata przyrody,

- stworzenie kącika przyrodniczego

w salach,

- obserwacja przyrody i zjawisk

pogodowych w bezpośrednim

kontakcie,

 

 

30.09

Dzień chłopaka

- wzmacnianie więzi społecznych

w grupie,

- wyrażanie szacunku do swoich

kolegów,

- stwarzanie okazji do wyrażania

pozytywnych emocji i tworzenie

atmosfery życzliwości,

 

 

Październik

04.10

Dzień marchewki

- wdrażanie do spożywania warzyw, zdrowego odżywiania,

 

 

 

14.10

Dzień Edukacji Narodowej

- uroczystość wewnątrz placówki,

- zwrócenie uwagi na

odpowiedzialna pracę nauczyciela

i innych pracowników

przedszkola,

 

 

 

Październik

Pasowanie na Przedszkolaka / termin do uzgodnienia/

- przyjęcie nowych dzieci w poczet

przedszkolaków,

- wspólne zabawy i konkurencje,

 

Listopad

05.11

Dzień Postaci z Bajek

- kształtowanie umiejętności

rozróżniania faktu i fikcji,

- zwrócenia uwagi na różnorodność

bajek i ich pochodzenie,

 

11.11

Dzień Niepodległości

- wdrażanie do poszanowania świąt

państwowych,

 

25.11

Dzień Pluszowego Misia

- wdrażanie do poszanowania

zabawek,

- stwarzanie okazji do wspólnej

zabawy,

- podtrzymywanie tradycji

dziecięcej zabawy pluszowym

misiem,

 

30.11

Andrzejkowe wróżby

- poznajemy polskie zwyczaje

i obrzędy ludowe,

- podtrzymywanie tradycji

andrzejkowych wróżb,

 

Grudzień

06.12

Mikołajki

- pielęgnowanie zwyczajów

mikołajkowych,

- stwarzanie okazji do okazywania

pozytywnych uczuć / radość

z otrzymywanego prezentu/

 

21.12

Początek astronomicznej zimy

- obserwacja przyrody,

- kształtowanie umiejętności

rozróżniania pór roku,

 

Jasełka –

/termin do uzgodnienia w grupie/ -

uroczystość środowiskowa z udziałem zaproszonych gości

- kształtowanie umiejętności

przedstawiania wyuczonych ról

oraz umiejętności wcielania się

w różne postacie,

- sprawianie przyjemności swoim

najbliższym,

- promowanie wartości

wychowania przedszkolnego

w środowisku,

 

 

Styczeń

21.01, 22.01

Dzień Babci i Dziadka / uroczystość środowiskowa z udziałem zaproszonych gości/

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- kształcenie umiejętności

okazywania serdeczności i miłości

bliskim,

- wręczenie własnoręcznie

zrobionych upominków,

 

Bal karnawałowy /termin do uzgodnienia/

- zabawa taneczna z udziałem

dzieci z wszystkich oddziałów,

- wdrażanie do przestrzeganie

zasad kulturalnego zachowania się

podczas zabawy,

- doskonalenie umiejętności

tanecznych,

 

 

Luty

14.02

Walentynki

- okazywanie miłości bliskim

osobom,

- przybliżenie dzieciom zwyczaju

walentynkowego,

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

08.03

Dzień Kobiet

- wzbogacanie wiadomości na

temat pracy kobiet w różnych

zawodach,

- okazywanie szacunku kobietom

małym i dużym z okazji ich

święta,

 

 

21.03

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny

- zapoznanie z ludową tradycją

żegnania Marzanny,

- kształtowanie poszanowania

środowiska naturalnego,

- rozwijanie postawy badawczej

wobec otaczającego świata,

 

 

22.03

Światowy Dzień Wody

- kształtowania postawy

poszanowania środowiska

naturalnego,

- rozumienie konieczności picia

wody dla zdrowia,

 

 

Kwiecień

07.04

Światowy Dzień Zdrowia

- poznanie znaczenia pracy lekarza

i pielęgniarki,

- wzbudzanie pozytywnych emocji

podczas wizyty w przychodni

 

22.04

Dzień Ziemi

- wdrażanie poszanowania świata

przyrody,

- wspólne sprzątanie najbliższego

otoczenia przedszkola,

 

 

23.04

Międzynarodowy Dzień Książki

- wdrażania do poszanowania

książek,

- zainteresowanie książką do

oglądania, czytania,

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

02.05, 03.05

Dzień Flagi

Święto Konstytucji 3 Maja

- rozmowa o patriotyzmie; Kto ty

jesteś?

- wykonanie flagi – wdrażanie do

jej poszanowania,

 

 

26.05

Dzień Matki

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- prezentacja programu

artystycznego ,

- kształtowanie odporności

emocjonalnej w sytuacjach

wystąpień publicznych,

 

 

 

 

Olimpiada Przedszkolaka / termin do uzgodnienia/

- wspólne zabawy z rodzicami,

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- stworzenie wesołej atmosfery,

 

Czerwiec

01.06

Międzynarodowy Dzień Dziecka

- zwrócenie uwagi na sytuację

dzieci w różnych krajach,

- dostarczenie dzieciom okazji do

wspólnej zabawy,

 

 

23.06

Dzień Ojca

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- prezentacja programu

artystycznego,

 

 

Zakończenie roku przedszkolnego / termin do uzgodnienia/

- prezentacja własnych

umiejętności artystycznych przed

zaproszonymi gośćmi,

- pożegnanie 5 i 6 latków,

wręczenie dyplomów i pamiątkowych książek.