Super User

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. ,,NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka. – autor M. Kwaśniewska, W Żaba – Żabińska.
 2. ,,Zbieram poszukuję badam” – autor Dorota Dziamska, Marzena Buchnat
 3.  ,,Już jestem przedszkolakiem” – program adaptacyjny dla dzieci                    w młodszym wieku szkolnym –  autor Joanna  Binienda.
 4.  ,,Edukacja zdrowotna” – autor K. Dudkiewicz, K. Kamińska.
 5.  , Czyste powietrze wokół nas” – autor J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowska, A. Dobrowolska
 6.  ,,Program zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 10” – autor Aneta Gierczuk.
 7.  Program nauki języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych – autor Agnieszka Laskowska.
 8.  Akademia Aquafresh– ogólnopolski program edukacji zdrowotnej.
 9.  Elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskie ,, Dziecięca matematyka”.
 10.  ,Jezus mnie kocha– Program ogólnopolski do nauczania religii w klasie zerowej.
 11.  "Program terapii logopedycznej"- autor Katarzyna Laska

 

 1. Zajęcia finansowane przez organ prowadzący:
 1. Zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu – dzieci 5 i 6 letnie – realizowane w ramach podstawy programowej,
 2. Zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu – dzieci 3 i 4 letnie – realizowane w ramach podstawy programowej,
 3. Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu korekcji wad postawy dla zdiagnozowanej grupy dzieci 6 –letnich – 2 razy w tygodniu,
 4. Zajęcia logopedyczne dla zdiagnozowanej grupy dzieci 5- 6 – letnich 2 godziny tygodniowo,
 5. Religia 2 razy w tygodniu – 5-6 latki.
 6. Rytmika- dzieci 3-6 letnie, raz w tygodniu

Zajęcia dodatkowe prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli przedszkola:

 1. grupa II, 4-latki-,,Mój rower"- projekt edukacyjny, "Zabawy z matematyką"- projekt edukacyjny
 2. grupa III, 4-latki , „W krainie zmysłów”- projekt edukacyjny
 3. grupaIV, 5-latki- "Mały miś w świecie wielkiej literatury"- projekt edukacyjny, "Wspólnie sie bawimy i ważnyxh zasad o bezpieczeństwie uczymy"
 4. grupa V, 6-latki, Piękna nasza Polska cała”- projekt edukacyjny,