Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Super User
Odsłony: 380

Zalecenia rodzicom/prawnym opiekunom przyprowadzającym dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białej Podlaskiej w okresie trwania pandemii koronawirusa.

 

 1. Do przedszkola dziecko przyprowadzają osoby zdrowe;
 2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę;
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych /min.: dzieci bez kaszlu, kataru i gorączki/;
 4. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie jest przyjmowane do przedszkola. W celach prewencyjnych przy wejściu do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę/ w chwili podejrzenia choroby lub przeziębienia/. W przypadku kiedy pomiar wskaże powyżej 37oC dziecko nie będzie przyjęte do placówki;
 5. Przyprowadzając i odbierając dziecko należy zachować przed budynkiem bezpieczną odległość od siebie, min. 1,5 m;
 6. Do przedszkola wpuszczanych jest jednorazowo max 10 rodziców/opiekunów z dziećmi/ jeden rodzic/opiekun do dziecka/ - dotyczy to przyprowadzania i odbierania dzieci;
 7. Każdy rodzic/ opiekun w chwili wejścia do placówki obowiązany jest zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce lub użyć indywidualnych rękawiczek jednorazowych;
 8. W szatni rodzice opiekunowie zachowują dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników przedszkola;
 9. Rodzice opiekunowie odprowadzają dziecko do sali i przekazują je nauczycielowi / rodzic/opiekun nie może wchodzić do sali , przekazanie dziecka musi się odbyć jak najszybciej bez zbędnej zwłoki/;
 10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazujemy telefonicznie dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
 11. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 12. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek i rygorystycznie tego przestrzegają;
 13. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami;
 14. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętając, że także rodzic/opiekun powinien  je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;
 15. Zaopatrują dziecko w podpisaną butelkę na wodę jeżeli ono tego potrzebuje;
 16. Budynek przedszkola jest cały czas zamknięty. W razie potrzeby kontaktu w ciągu dnia rodzic/opiekun może się skontaktować telefonicznie – 83 341 64 65 /66/, drogą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; lub osobiście
 17. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji podejrzenia choroby;
 18. Rodzic jest zobowiązany podać aktualne numery telefonów, odbierać telefony z przedszkola, a w momencie nie odebrania telefonu z przedszkola natychmiast oddzwonić gdyż jest to pilny kontakt z placówką;
 19. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane do odrębnego pomieszczenia, gdzie pod opieką będzie oczekiwało na przybycie rodzica.
 20. Obowiązkiem rodzica/opiekuna w/w przypadku jest skorzystanie z porady medycznej i poinformowanie dyrektora przedszkola w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19.